petak, 15. siječnja 2016.

Ljubav, i ništa manje... Volim te, onako lako
Kao što voli se janje
Dječje, nevino, jako
Ljubav, i ništa manje

Volim te nježno mila
U tebi čuvam sanje
Uvijek čežnja si bila
Ljubav, i ništa manje

Volim te snagom oluje
Života mog si tkanje
Vjetrovi dušom struje
Ljubav, i ništa manje

Volim te biti svojom
Jedino bića si znanje
Slikaš ga sreće bojom
Ljubav, i ništa manje

Volim te vječno draga
Zauvijek čarobno stanje
Do samog raja praga
Ljubav, i ništa manje

Autor: Darko Balaš