subota, 24. listopada 2015.

Kad vrijeme stane...


Pronađi me jednom, sa druge strane
Kad nestanu sve ludosti i vrijeme stane
Nakon svih skretanja, cesta kući se vraća
Bogovi ili mi, htjeli smo da ne bude kraća

Jer čovjek cijeni samo ono za što se bori
Iako zgažen, na pola puta, dok čežnja mori
Izabrali smo staze koje daleko nas vode
Ne znajuć' kako ljubavi prave jednom se rode

Znaj kako pazim na tebe iako nema me više
Znaj kako plovim sa kapima kada padaju kiše
Sada shvaćam kako samo postoji jedno
Voljeti i cijeniti, drugo prazno je i bijedno

Satkan sam od svjetla što u oku ti sine
Tiho, dodirnem ti dušu i dignem u visine
Stanujem u dvorcima i sreće i tuge
Volim te i čekam, tamo, gdje rađaju se duge

Na svršetku svih svršetaka pružit ću ti ruku
Nakon svih lutanja, u sigurnu povest' te luku
Pronađi me jednom, sa druge strane
Kad nestanu sve ludosti i vrijeme stane

Autor: Darko Balaš