petak, 9. listopada 2015.

Svi moji porazi...


Svi moji porazi
Noćas peku
Tvoj lik dolazi
Teče niz rijeku

Plovi kroz dane
Peče u tami
Tad vrijeme stane
Šutimo sami

Htio sam svemir
Dobio ranu
Beskrajni nemir
Suza sama kanu

Svi moji porazi
Tvoje su riječi
Rana ne prolazi
Vrijeme ne liječi

Još čujem jeku:
"Dolaze kiše"
Gledam niz rijeku
Nema te više

Autor: Darko Balaš