petak, 23. listopada 2015.

Ukradeni snovi...


Samo ti znaš
Ukrasti snove
Jedan pogled daš
Što vile dozove

I to je sve
Što poželim
Ostvarim sne
Čaroliju dijelim

Sigurnost je laž
Ptica bez krila
U igri je draž
Uvijek je bila

Maštanje na javi
Srce na dlanu
Jedan pogled pravi
Daje svrhu danu

Drhtim poput pruta
Otrgnut sa grane
I tako svakog puta
Srce na tren stane

Možda si moja
Možda i ne
Ta dva oka tvoja
Kradu mi sne

Autor: Darko Balaš