petak, 11. prosinca 2015.

Nota mladosti....Čuješ li, još svira ta naša nota
Negdje, na kraju svih života
Još sam uvijek njom zanesen
Sad, kad polako spušta se jesen

Često se pitam: "Ima li nade?"
Ili svi kule od karata grade
Pronađe li ljubav jednom pravi put?
Il' umire k'o list, smežuran i žut

Ti si u mojoj knjizi života
Neuništiva i živa, kao i naša nota
Kad prođe jesen, doći će zima
I ona, hladna, tvoje tragove ima

Zvonci te nose, kroz zaborav snjegova
Tvoj lik pobjeđuje sve, to čarolija je njegova
Sve bliže sam zemlji, i u njoj čujem
Notu mladosti koju poput anđela štujem

I neka sam proklet ako odustanem
Nota je tu kada posustanem
Još mogu, još imam volje
Pronaći bajku i neke svjetove bolje

Autor: Darko Balaš