nedjelja, 20. prosinca 2015.

Pronađi me...


Samo se čini kako vrijeme postoji
Ljubav ne prizna, ljubav ne broji
Pronađi me, možda sam u kapi kiše
Pronađi me, tamo, gdje srce kuca tiše

Zajedno, il sami... svejedno
Slutimo kako staro vino je vrijedno
Godine su samo vječnosti kapi
Što jedna po jedna za ljubavlju vapi

Samo se čini kako davno je bilo
Kako nas je sjećanje duboko skrilo
Pronađi me, možda sam u dnu duše
Pronađi me, tamo, gdje se zidovi ruše

Rijeka će naša bez vremena teći
Tražiti ušće u nečijoj tuđoj sreći
No, ljubavi prave i uz druge postoje
Žive i dalje, mjesta i lica ne broje

Samo se čini kako gotovo je sve
Odlaze tijela, al' duše nikada ne
Pronađi me, zauvijek čarobna si žena
Pronađi me, tamo, u vrtlogu vremena

Autor: Darko Balaš